หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว รู้จักเรา อัลบั้มรูป จัดกรุ๊ปส่วนตัว -ดูงาน ติดต่อเรา

กุ้ยหลิน กุ้ยโจว หยางซั่ว

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน  หยางซั่ว กุ้ยโจว กุ้ยหยาง

 หลงเซิ่น ล่องแม่น้ำหลีเจียง

   
กุ้ยหลิน
ประวัติสังเขป

        กุ้ยหลิน (桂林, Guilin) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว“จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่อดีตดินแดนนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวย” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวย ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน”

   กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดังเมืองสวรรค์บนพิภพหรือซื่อไหว้เถาหยวนมีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกุ้ยหลิน

หลงเซิ่น อยู่ห่างจากกุ้ยหลินประมาณ 4 ชั่วโมงทางรถโดยสาร หลงเซิ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับมณฑลกุ้ยโจว เป็นเขตที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย ตง จ้วง เย้า และเมี่ยว (หมง หรือแม้ว)  สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเมืองนี้ ได้แก่ หมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เช่น หมู่บ้านชาวจ้วงที่เมืองผิงอัน
หมู่บ้านเย้าแดง อยู่ที่เมืองหลงเซิ่น มณฑลกวางสีบนภูเขาเหนือระดับน้ำทะเล 880 เมตร มีชื่อเสียงในเรื่องทำนาขั้นบันได บ้านแต่ละหลังสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตาปูแต่จะใช้วิธีเข้าเดือยสลักลิ่มแทน หมู่บ้านเย้าแดง ก่อนย่างเข้าหมู่บ้านจะได้เห็น ป้ายหินที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งได้จารึกกฎข้อบังคับของหมู่บ้านเย้าแดงไว้ และยังมีเสาหิงเย้าแดง เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าเย้าแดง เมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเสียงเพลงชาวเขาอันไพเราะ เสนาะหู จากใจสาวเย้าแดงหน้าตาอ่อนช้อย และแต่งกายอย่างสวยสดงดงาย เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ ยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมือง และการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่างๆ ที่ตกทอดมาช้านาน

เมืองลับแล (Shiwaitaoyuan) เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน โดยถือกำเนิดจากบทประพันธ์ "บันทึกแหล่งดอกท้อ" ของเถาหยวนหมิงนักประพันธ์ชื่อดังในประวัติศาสตร์จีน ที่แห่งนี้ท่านจะได้ย้อนยุคสู่แหล่งอารยธรรมและประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่ากลุ่มน้อยต่างๆเช่น เผ่าจ้วง เผ่าเย้า เผ่าโถง ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรม อันโดดเด่นที่สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจแตกต่างกันออกไป

เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เจดีย์เงิน-เจดีย์ทองอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

ถ้ำขลุ่ยอ้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองกุ้ยหลินมีความลึกถึง 240 เมตร บริเวณปากทางเข้าแถบนี้ จะมีการปลูกต้นอ้อไว้เป็นจำนวนมากมายซึ่งสามารถนำมาใช้ทำเป็นขลุ่ยได้ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ถ้ำขลุ่ยอ้อ" ซึ่งภายในจะวิจิตรงดงามตระการตาเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยมากมายที่เกิดจากการไหลซึมของน้ำนานนับแรมปี จนก่อให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ อาทิ เช่น สิงโต น้ำตก เจดีย์ ฯลฯโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า " แดนเทพ "สวยงดงามจนถูกขนานนามว่า "วังแห่งศิลปะธรรมชาติ"

สวนเจ็ดดาว หรือ เขาอูฐ (Qixing Gongyuan) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เยื้องไปทางตะวันออกของกุ้ยหลิน บนภูเขาเจ็ดดาว เป็นภูเขาที่มีตำแหน่งคล้ายลักษณะดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้า ภายในภูเขาเป็นถ้ำที่ค้นพบเป็นเวลายาวนานถึง 1,300 ปีมาแล้วนับตั้งแต่สมัยถัง ซ่ง ก็มีนักกวึเข้ามาชม และเขียนบทกลอนชมความงามของถ้ำไว้เป็นอันมาก ภายในถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย ม่านหินที่เจริญเติบโตเต็มที่ลักษณะแตกต่างกันไปตามจินตนาการ เช่น สามพี่น้องสาบานกันในสวนท้อในเรื่องสามก๊ก ภาพแกะสลักบนผนัง ปีศาจต้มตุ๋นตือโป๊ยก่ายในเรื่องเห้งเจีย เป็นต้น ระยะทางในถ้ำ 1 กิโลเมตรแยกเป็น 3 ชั้น เดิมถ้ำนี้เป็นธารน้ำ หลังจากน้ำบาดาลลดระดับลง จึงกลายเป็นถ้ำ บริเวณภูเขาเจ็ดดาวสร้างเป็นสวนสาธารณะเจ็ดดาวในสวนจัดเป็นต้นไม้ ไม้ดอก บอนไซ และเก๋งต่างๆอันสวยงาม ภายในสวนมีเขาอูฐ ซึ่งมีลักษณะเหมือนอูฐหมอบอยู่ตัวหนึ่ง

เขางวงช้าง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน มีลักษณะคล้ายรูปช้าง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีเรี่องเล่ายาวนาน ดังมีบทเพลงขับขานที่เล่ากันเป็นตำนานว่า“ใต้น้ำมีพระจันทร์ บนน้ำยังมีพระจันทร์ลอย สายน้ำไหลไปพระจันทร์ยังอยู่ พระจันทร์ลับหายสายน้ำยังไหลริน” เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียง และยื่นออกไปกลางแม่น้ำ อันเป็นภาพที่สวยงามยิ่ง บังเกิดโดย หินงาม น้ำใส จนกลายเป็นบทประพันธ์ของกวีเอกอันลือชื่อของประเทศจีนมาทุกยุคทุกสมัย และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันจะเดินทางมาชมความงามมากที่สุด 

กุ้ยหยาง   
ประวัติสังเขป

กุ้ยหยาง (จีนตัวย่อ: 贵阳, จีนตัวเต็ม: 貴陽) คือเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งจัดเป็นเมืองตากอากาศเมืองหนึ่ง มีเอกลักษณ์ คำขวัญว่า "กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ"

ภูมิศาสตร์

กุ้ยหยาง ถูกตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจวตั้งอยู่ที่ตะวันออกของที่ราบสูง Yungui ของจีน และบน ฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำหนานหมิง สาขาของแม่น้ำ Wujiang มี อุทยานเทียนเหอถัน ที่อยู่ห่างจากเมืองกุ้ยหยางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 22 กิโลเมตร มีภูมิประเทศแบบถ้ำหินคาสต์ (Karst landform) มี น้ำตกหวงกั่วซู่ ซึ่งเป้นน้ำตกที่สวยงามสูงกว่า 74 เมตร

ภูมิอากาศ

กุ้ยหยาง มีภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งมรสุมเขตร้อน ไม่สามารถเห็นฤดูทั้งสี่ ได้อย่างชัดเจน ปราศจากฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อน

กุ้ยโจว
ประวัติสังเขป

      กุ้ยโจว ชื่อย่อ เฉียน ( 黔 ) หรือ กุ้ย(贵)ตั้งอยู่บนที่ราบสูงหยุนกุ้ยส่วนตะวันออก ระหว่างเส้นลองจิจูด 103.36-109.31 องศาตะวันออก และละติจูด 24.37-29.13 องศาเหนือ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 176,100 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เมืองใหญ่ 3 เขต 3 แคว้นปกครองตนเอง
                 ภูมิประเทศ
                  เป็นแบบเทือกเขาสูงหุบเขาลึก ผืนดินด้านตะวันออกสูงด้านตะวันตกต่ำ สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร มีที่ราบแอ่งกระทะมากกว่า 300 แห่ง มีแม่น้ำอูเจียง ชื่อสุ่ยเหอ และชิงสุ่ยเหอ แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน
                 ภูมิอากาศ
                 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 14-16 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 4-9 องศา เดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 20-28 องศา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ 900-1,500 มิลลิเมตร/ปี
                 ทรัพยากร
                 เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและสมุนไพร ที่มีชื่อเช่น ต้นท้ออาทิตย์ เห็ดหูหนู เห็ดหอมนอกจากนี้กุ้ยโจวยังจัดเป็น 1 ใน 4 แหล่งใหญ่ของจีนที่มีพืชสมุนไพรมากกว่า 3,700 ชนิด คิดเป็น 80%ของประเทศ
                 มีทรัพยากรน้ำและถ่านหินอยู่มากมาย โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้ถึง 18.745 ล้านกิโลวัตต์ เป็นอันดับ 6 ของประเทศ ทั้งนี้มีปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 16.833 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็น 4.4%ของปริมาณการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ยังมีชั้นถ่านหินที่อุดมด้วยก๊าซถ่านหิน จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและก๊าซถ่านหินนี้ ทำให้กุ้ยโจวกลายเป็นฐานพลังงานสำคัญของดินแดนทางใต้ของจีน
                 ประชากร
                 กุ้ยโจวมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 38.69 ล้านคน อัตราการเพิ่มประชากร 9% ในปี 2003 อัตราการเกิดเฉลี่ย 15.9% อัตราการตายเฉลี่ย 6.9% และมีชนชาติต่างๆถึง 49 กลุ่ม อาทิ ชาวฮั่น มุสลิม มองโกล ไป๋ จ้วง แมนจูและอื่นๆ เป็นสัดส่วนประชากร 37.85% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในมณฑลกุ้ยโจว
                 เศรษฐกิจ
                 ปี 2003 มูลค่าจีดีพีเท่ากับ 134,431 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.1% อัตราส่วนระหว่างการผลิตในภาคการเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม : ภาคบริการ เท่ากับ 21.9 : 42.5 : 35.6% โดยมีมูลค่าการผลิตของภาคเกษตรกรรมเป็น 29,453 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.6% ภาคอุตสาหกรรม 57,191 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.2% ภาคบริการ 47,787 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.1%
                 กุ้ยโจวมีรายได้ในภาคการเงินทั้งสิ้น 23,677 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.6% อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ โรงงานผลิตวัตถุดิบ เครื่องจักรกลอีเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทอ
                 การค้าระหว่างประเทศ
                 การนำเข้า-ส่งออกในปี 2003มีมูลค่ากว่า 984 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 42.4% โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 588 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 33.2% และมูลค่าการนำเข้า 396 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 58.8%

          
บริษัท แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด

Grand tour & trade Co., Ltd

ที่อยู่ : ที ซี กรีน อาคาร B 276/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
Tel: 0-2116-5291-4 สายด่วน 086-3401100 , 086-3402200 , 086-3786040
E-mail : info@grandtourandtrade.com , info@grandtourchina.com

 
  
view