หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว รู้จักเรา อัลบั้มรูป จัดกรุ๊ปส่วนตัว -ดูงาน ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น

    
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน3คืน
ขึ้นตึกไทเป101  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชมอุทยานเย๋หลิว ลิ้มรสเมนูชาบู เสี่ยงหลงเปา ปลาประธานาธิบดี  Free WIFI ON BUS
 กำหนดวันเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2559
        เริ่มต้น 15,900.-
                                                  

   

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน4คืน TG
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอกและนั่งรถไฟโบราณ แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน มีบริการ FREE WIFI บนรถ

 กำหนดวันเดินทาง
20-24  ตุลาคม 2559  ( วันหยุดปิยมหาราช )
9-13 , 10-14 ธันวาคม
2559 (วันรัฐธรรมนูญ )
    เริ่มต้น 36,900.-
          

   
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี 5วัน3คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอุทยานเย๋หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อิสระช็อปปิ้งซีเหมิงติง
 กำหนดวันเดินทาง ตุลาคม 2559
        เริ่มต้น 18,888.-
                                                  

    

ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป สุริยันจันทรา อาหลีซาน 5วัน4คืน    มาคืนความสุขส่งท้ายปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ชมวิวบนตึกไทเป101

 กำหนดวันเดินทาง 29 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60
    เริ่มต้น 35,900.-
          

   
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6D5N
โดยสายการบินไทย เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา   ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น   เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย มีบริการ Free WiFi บนรถ

 กำหนดวันเดินทาง                                    28 ธ.ค.59 - 2 ม.ค. 60                            30 ธ.ค.59 - 4 ม.ค. 60

        เริ่มต้น 42,900.-
                                                  
บริษัท แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด

Grand tour & trade Co., Ltd

ที่อยู่ : ที ซี กรีน อาคาร B 276/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
Tel: 0-2116-5291-4 สายด่วน 086-3401100 , 086-3402200 , 086-3786040
E-mail : info@grandtourandtrade.com , info@grandtourchina.com

 
  
view