หน้าแรกโปรแกรมทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยวรู้จักเราอัลบั้มรูปจัดกรุ๊ปส่วนตัว -ดูงานติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น

  

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ มินาคามิ 6วัน 4คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี 1 ปี มีครั้งเดียว  เมืองมรดกโลกนิกโก้
เก็บผลไม้จากสวน Dole Land ช้อปปิ้งขินจุกุ Free WIFI
พิเศษ หัวหน้าทัวร์เป็นช่างภาพ (แจกDVDภาพหลังงจบทริป)

 กำหนดวันเดินทาง  18-23 ตุลาคม 2560
    ราคา 73,900.-
ดูรายการ        








บริษัท แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด

Grand tour & trade Co., Ltd

ที่อยู่ : ที ซี กรีน อาคาร B 276/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
Tel: 0-2116-5291-4 สายด่วน 086-3401100 , 086-3402200 , 086-3786040
E-mail : info@grandtourandtrade.com , info@grandtourchina.com

 
  
view