หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว รู้จักเรา อัลบั้มรูป จัดกรุ๊ปส่วนตัว -ดูงาน ติดต่อเรา


บริษัท แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด

276/6 ที ซี กรีน อาคาร B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66)2 1165291 – 4 โทรสาร (66) 2 1165295

Grand tour & Trade Co.,Ltd.
276/6 TC Green Building B Rama 9 Road, Huaykwang , Huaykwang , Bangkok 10310
TEL : (66)2 1165291 – 4 FAX : (66) 2 1165295

E-mail : info@grandtourchina.com
info@gtt-tour.com
grandtourandtrade@gmail.com

Facebook fanpage :

Line :

บริษัท แกรนด์ ทัวร์ แอนด์ เทรด จำกัด

Grand tour & trade Co., Ltd

ที่อยู่ : ที ซี กรีน อาคาร B 276/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
Tel: 0-2116-5291-4 สายด่วน 086-3401100 , 086-3402200 , 086-3786040
E-mail : info@grandtourandtrade.com , info@grandtourchina.com

 
  
view